Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@lokp.pl

34 32 732 29

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Liceum Ogólnokształcące

w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Międzynarodowo

Innovative Generation

Innovative Generation

Innovative Generation

Rozmiar tekstu

A

A

A

W bieżącym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej przystąpiło do realizacji projektu „Innovative Generation”, który jest częścią programu Erasmus+ Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Partnerami projektu, który będzie realizowany przez okres 2 lat, są szkoły z Włoch, Litwy, Hiszpanii i Belgii. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania uczniów nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, rozwijanie kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.  Oczekiwanymi rezultatami podejmowanych działań będzie min. wydanie 4 magazynów naukowych (Students’ Science Magazine), zawierających artykuły redagowane przez uczniów odnoszące się do najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauki i techniki, utworzenie 10 nowych ścieżek nauczania z pomocą uniwersytetów, wyższych uczelni i  ośrodków naukowo-technicznych, które zostaną uznane za najlepsze praktyki i będą częścią Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz wiele innych działań mających na celu promowanie innowacji w nauczaniu przedmiotów ścisłych oraz wymianę dobrych praktyk pomiędzy uczestniczącymi krajami partnerskimi.
Utworzona zostanie również strona internetowa projektu, zawierająca  informacje o podejmowanych działaniach, spotkaniach i wypracowanych rezultatach oraz grupa Facebook/etwinning, służąca jako narzędzie współpracy w celu dzielenia się informacjami oraz nawiązania bliższej współpracy między uczestnikami projektu.

W okresie realizacji projektu  zaplanowane są wizyty w każdym z uczestniczących w projekcie kraju, w których weźmie udział 16 uczniów Liceum oraz nauczyciele.
 Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe odbędzie się w dniach 23-26X.2016
 w Kamienicy Polskiej.

Przystąpienie Liceum do projektu jest kolejnym działaniem wynikającym z wieloletniej strategii rozwoju szkoły, zakładającej kształtowanie u uczniów umiejętności umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym oraz bycie konkurencyjnym na rynku pracy, a zwłaszcza: sprawne posługiwanie się językami obcymi, korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz zdolności przystosowywania się do stale zmieniających się warunków. Dlatego też za jeden z podstawowych priorytetów szkoły uznano udział w projektach europejskich oraz nawiązywanie różnych form współpracy
 ze szkołami z innych krajów.

Pomimo niewielkiej ilości uczniów w naszym Liceum lista kontaktów zagranicznych oraz zrealizowanych projektów  jest długa i różnorodna. Młodzież Liceum uczestniczyła w warsztatach międzynarodowych w Krzyżowej, opracowała rozmówki językowe umożliwiające funkcjonowanie w kraju partnera (projekt językowy realizowany ze szkołą językową w Chiclanie, Hiszpania), uczniowie uczestniczyli w konferencji międzynarodowej, która odbyła się w Polsce w kwietniu 2003r. z udziałem nauczycieli ze szkoły niemieckiej, fińskiej oraz uczniów z Finlandii na temat: „ Korzyści i zagrożenia wynikające z przynależności do Unii Europejskiej”. Młodzież angażowała się w akcje mające na celu poszerzenie świadomości ekologicznej w  środowisku lokalnym w ramach projektu szkolnego Comenius „Woda jako źródło życia” realizowanego ze szkołami z Holandii, Anglii i Turcji i Sulejówka oraz „Ziemia w naszych rękach”, razem ze szkołami z Węgier, Bułgarii, Słowenii, Rumunii i Turcji.

Europejski Plan Rozwoju Szkoły zakłada również  zaoferowanie uczniom programu nauczania wybranych przedmiotów w systemie CLIL. Pierwszy etap realizacji programu polegać będzie na wprowadzeniu elementów języka obcego na wybranych zajęciach przedmiotowych, a docelowo zostanie utworzona klasa, w której uczniowie realizować będą program nauczania wybranych przedmiotów w języku obcym.

W celu zdobycia odpowiednich kwalifikacji językowych oraz metodycznych w sierpniu 2015 grupa 11 nauczycieli, zatrudnionych w Liceum, uczestniczyła w 2-tygodniowym kursie języka angielskiego w Bournemouth,  UK,  w ramach projektu „Nauczyciele na czasie”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Oczekujemy, że podejmowane przez szkołę działania przyczynią się do wzbogacenia
i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły, a udział w projekcie „Innowacyjne pokolenie” przyczyni się do zwiększenia efektywności nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wyposaży uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do samorealizacji w stale zmieniającej się rzeczywistości.

 

Koordynator projektu Urszula Rajczyk

Galeria

Zdjęcie: Uroczystość ze szkoły

Uroczystość ze szkoły

Zdjęcie: Wycieczka klas

Wycieczka klas

Zdjęcie: Zdjęcie pod palmą

Zdjęcie pod palmą

Logo serwisu.
Logo: Logo serwisu.
Zdjęcie: Na szlaku

Na szlaku

Zdjęcie: Najlepsi

Najlepsi

Zdjęcie: Uroczystość

Uroczystość

Logo serwisu.
Zdjęcie: Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Zdjęcie: Wycieczki

Wycieczki

Zdjęcie: Spotkanie z autorem

Spotkanie z autorem

Logo serwisu.
Zdjęcie: Transmisja na żywo - podsumowanie

Transmisja na żywo - podsumowanie

Zdjęcie: Transmisja na żywo - Proces "grupy Witolda"

Transmisja na żywo - Proces "grupy Witolda"

Zdjęcie: Transmisja na żywo - Pomnik we Wrocławiu autorstwa Jerzego Kaliny

Transmisja na żywo - Pomnik we Wrocławiu autorstwa Jerzego Kaliny

Zdjęcie: Transmisja na żywo

Transmisja na żywo

Zdjęcie: 1 marca - Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca - Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Zdjęcie: Wycieczka klasowa

Wycieczka klasowa

Zdjęcie: Budynek urzędu

Budynek urzędu

Zdjęcie: Wycieczka. Hotel Gołębiewski

Wycieczka. Hotel Gołębiewski

Logo serwisu.

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Liceum w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej