Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@lokp.pl

34 32 732 29

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Liceum Ogólnokształcące

w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

ETR - tekst łatwy do czytania

ETR - tekst łatwy do czytania

Rozmiar tekstu

A

A

A

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej to szkoła publiczna, ogólnodostępna o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej. Pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

Szkoła jest jednostką budżetową, finansowaną przez jednostkę samorządową.
Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Częstochowski, 42-217 Częstochowa, ul. Jana III
Sobieskiego 9.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty,
40-024 Katowice, ul. Powstańców 41 A.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz cele i zadania wynikające z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w sferze intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie go do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

Kontakt z Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej:

Godziny pracy sekretariatu szkoły: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 - 15.00

42-260 Kamienica Polska
ul. Adama Ferensa 12
e-mail : sekretariat@lokp.pl


Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i chcesz wejść do Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej przy ul. A. Ferensa 12, zadzwoń pod nr: 34 3273 229. Wyznaczona osoba zaopiekuje się Tobą.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Adama Ferensa.

Ponadto do budynku szkoły jest jeszcze drugie wejście od strony wewnętrznego parkingu.

 

Oba wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szkoła nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy i nie ma podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma zainstalowanych platform, pochylni, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.
W szkole jest monitoring zewnętrzny obejmujący wejście główne i teren przylegający do budynku szkoły.
Przy obu wejściach do szkoły znajdują się tabliczki ze znakiem niepełnosprawności informujące o numerze telefonu i możliwości skorzystania z pomocy pracownika szkoły.

Galeria

Zdjęcie: Uroczystość ze szkoły

Uroczystość ze szkoły

Zdjęcie: Wycieczka klas

Wycieczka klas

Zdjęcie: Zdjęcie pod palmą

Zdjęcie pod palmą

Logo serwisu.
Logo: Logo serwisu.
Zdjęcie: Na szlaku

Na szlaku

Zdjęcie: Najlepsi

Najlepsi

Zdjęcie: Uroczystość

Uroczystość

Logo serwisu.
Zdjęcie: Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Zdjęcie: Wycieczki

Wycieczki

Zdjęcie: Spotkanie z autorem

Spotkanie z autorem

Logo serwisu.
Zdjęcie: Transmisja na żywo - podsumowanie

Transmisja na żywo - podsumowanie

Zdjęcie: Transmisja na żywo - Proces "grupy Witolda"

Transmisja na żywo - Proces "grupy Witolda"

Zdjęcie: Transmisja na żywo - Pomnik we Wrocławiu autorstwa Jerzego Kaliny

Transmisja na żywo - Pomnik we Wrocławiu autorstwa Jerzego Kaliny

Zdjęcie: Transmisja na żywo

Transmisja na żywo

Zdjęcie: 1 marca - Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca - Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Zdjęcie: Wycieczka klasowa

Wycieczka klasowa

Zdjęcie: Budynek urzędu

Budynek urzędu

Zdjęcie: Wycieczka. Hotel Gołębiewski

Wycieczka. Hotel Gołębiewski

Logo serwisu.

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Liceum w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej