Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@lokp.pl

34 32 732 29

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Liceum Ogólnokształcące

w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Międzynarodowo

Innovative Generation

Projekt Partnerski Comenius - Woda jako źródło życia

Projekt Partnerski Comenius - Woda jako źródło życia

Rozmiar tekstu

A

A

A

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej otrzymało od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie grant w wysokości 24 tys. euro na realizację 2-letniego projektu w ramach programu LLP -„Uczenie się przez całe życie”. Koordynatorem projektu „Woda jako źródło życia” jest szkoła z Holandii, która przejęła rolę koordynatora od szkoły litewskiej, która nie uzyskała zgody na udział od swojej Agencji Narodowej. Partnerami w projekcie są jeszcze szkoły z Turcji, Wielkiej Brytanii i Gimnazjum w Sulejówku. Pieniądze będą wykorzystane na wyjazdy uczniów i nauczycieli, zgodnie z etapami realizacji zaplanowanych działań na lata 2008-2010 oraz na sprzęt i materiały potrzebne do wykonywania poszczególnych zadań określonych przez twórców projektu.

Clip Crystal Water - Comenius 2008

Clip Crystal Water - Comenius 2008

W dniach 20-21 listopada 2008r. odbyło się pierwsze robocze spotkanie w szkole Holenderskiej podczas którego zweryfikowano harmonogram działań i ustalono terminarz spotkań międzynarodowych. Pierwsze odbędzie się w mieście Adana, w Turcji, w kwietniu 2008r., następne w Polsce: maj 2008 – Sulejówek, październik 2008 – Kamienica Polska, kolejna wizyta uczniów i nauczycieli odbędzie się w kwietniu 2010r., w Bath, w Wielkiej Brytanii a końcowe podsumowanie projektu planowane jest w maju 2010r. w Culemborg, w Holandii.

Pierwszym zadaniem uczniów było logo projektu. Każda ze szkół przygotowała kilka propozycji, które zostały umieszczone na stronie www.aqua-vivens.eu a następnie uczniowie z poszczególnych szkół głosowali na wybrane 2 projekty logo z partnerskich szkół.

Realizując wspólnie opracowany harmonogram projektu uczniowie zaangażowani będą w różnego rodzaju działania edukacyjne:

- w ramach projektu artystycznego „ Droga wody do mojego domu” zbadają historię dostarczania wody do swojej miejscowości oraz sporządzą schemat ilustrujący dostarczanie wody do swojego gospodarstwa domowego. Rezultaty projektu zostaną zaprezentowane podczas wizyty w Turcji w kwietniu 2009

- wymienią się informacjami oraz porównają dane dotyczące struktury oraz ilości dziennego zużycia wody w swoim domostwie wypełniając opracowane przez siebie ankiety

- podczas spotkań z ekspertami zajmującymi się problematyką wodną zapoznają się z problemami dotyczącymi gospodarki wodnej w swoim kraju i regionie oraz  sposobami ich rozwiązywania. Wymiana zdobytych doświadczeń nastąpi podczas spotkania ewaluacyjnego w Sulejówku, w maju 2009

- prześledzą w różnych źródłach, jak tematyka wody znalazła odzwierciedlenie w kulturze danego narodu analizując przysłowia ludowe, utwory literackie, wiersze, piosenki. Przetłumaczone na język angielski utwory zostaną zaprezentowane podczas spotkania w Kamienicy Polskiej w październiku 2009r.

- wykażą się swoimi talentami artystycznymi komponując  utwory muzyczne oraz tworząc prace plastyczne związane z tematyką wody. Rezultaty, w postaci filmu video oraz wystawy zostaną zaprezentowane podczas wizyty w Anglii, w kwietniu 2010r.

- obejrzą i napiszą recenzje dwóch filmów poruszających tematykę wody w przyrodzie i możliwych efektów zmian w hydrosferze

- zbadają problemy dotyczące gospodarki wodnej w wybranym przez siebie kraju rozwijającym się oraz zaproponują sposoby rozwiązania tych problemów

- na lekcjach biologii przedyskutują wpływ wody na organizm człowieka

- podczas całego okresu realizacji projektu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli będą badać i dokumentować zagadnienia związane z wodą w swoim regionie, sporządzając dokumentację zdjęciową i filmową, np. studni, młynów wodnych, oczyszczalni ścieków. Dokumentacja ta zostanie zaprezentowana podczas podsumowującego spotkania w Holandii, w maju 2010. 

Galeria

Zdjęcie: Uroczystość ze szkoły

Uroczystość ze szkoły

Zdjęcie: Wycieczka klas

Wycieczka klas

Zdjęcie: Zdjęcie pod palmą

Zdjęcie pod palmą

Logo serwisu.
Logo: Logo serwisu.
Zdjęcie: Na szlaku

Na szlaku

Zdjęcie: Najlepsi

Najlepsi

Zdjęcie: Uroczystość

Uroczystość

Logo serwisu.
Zdjęcie: Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Zdjęcie: Wycieczki

Wycieczki

Zdjęcie: Spotkanie z autorem

Spotkanie z autorem

Logo serwisu.
Zdjęcie: Transmisja na żywo - podsumowanie

Transmisja na żywo - podsumowanie

Zdjęcie: Transmisja na żywo - Proces "grupy Witolda"

Transmisja na żywo - Proces "grupy Witolda"

Zdjęcie: Transmisja na żywo - Pomnik we Wrocławiu autorstwa Jerzego Kaliny

Transmisja na żywo - Pomnik we Wrocławiu autorstwa Jerzego Kaliny

Zdjęcie: Transmisja na żywo

Transmisja na żywo

Zdjęcie: 1 marca - Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca - Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Zdjęcie: Wycieczka klasowa

Wycieczka klasowa

Zdjęcie: Budynek urzędu

Budynek urzędu

Zdjęcie: Wycieczka. Hotel Gołębiewski

Wycieczka. Hotel Gołębiewski

Logo serwisu.

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Liceum w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej