Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@lokp.pl

34 32 732 29

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Liceum Ogólnokształcące

w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Aktualności

Liceum w Kamienicy Polskiej to szkoła dla ambitnych, zdolnych i pracowitych

Liceum w Kamienicy Polskiej to szkoła dla ambitnych, zdolnych i pracowitych

Rozmiar tekstu

A

A

A


 
Oferta Edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej

      Tegorocznym Absolwentom Gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 proponujemy dalszą edukację w naszym Liceum  w klasie I z następującymi  przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

I grupa INZYNIERYJNO – MEDYCZNA:

  • j .angielski, biologia, chemia,

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, j. angielski,  matematyka, biologia,


II grupa ADMINISTRACYJNO- SPOŁECZNA

  • j angielski, biologia, j. polski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, j angielski, matematyka, biologia,

      Liceum w Kamienicy Polskiej jest szkołą łączącą tradycję z nowoczesnością, kształtującą  u uczniów umiejętności aktywnego funkcjonowania we współczesnym  społeczeństwie przy zachowaniu własnej tożsamości narodowej  i otwartości na współpracę z innymi narodami. Udział w projektach europejskich oraz różnorodne formy współpracy międzynarodowej stanowią jeden z podstawowych priorytetów szkoły, ponieważ  sprawne posługiwanie się językami obcymi oraz umiejętność współpracy z młodzieżą z innych krajów europejskich przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacyjnej umożliwiają odpowiednie funkcjonowanie na europejskim rynku pracy. Kadra pedagogiczna naszego Liceum od roku 2015 aktywnie uczestniczy w realizacji projektu  Mobilność kadry edukacji szkolnej, co  pozwala na zdobywanie nowych umiejętności w zakresie nauki języka angielskiego, stosowania aktywnych metod pracy i korzystnie wpływa na wprowadzanie innowacji pedagogicznych przy realizacji podstawy programowej z przedmiotów rozszerzonych.

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w mało licznych grupach, co umożliwia  zindywidualizowanie procesu i metod nauczania, i gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań w kołach przedmiotowych, Edukacyjnym Klubie Dyskusyjnym, Klubie Miłośników Historii, wolontariacie, zespole muzycznym, Szkolnym Klubie Sportowym czy też w Samorządzie Uczniowskim. Uczniowie biorą udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i międzyszkolnych, odnosząc liczne sukcesy. Liceum współpracuje z Politechniką Częstochowską, Akademią im. J. Długosza w Częstochowie, Śląską Politechniką w Gliwicach, Uniwersytetem Śląskim, uczestnicząc w konferencjach naukowych, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

     Cała społeczność szkolna aktywnie włącza się w coroczne akcje charytatywne takie jak: Szlachetna paczka, Góra grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomagamy Polskim Dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie, Świąteczna zbiorka żywności pod patronatem Banku Żywności w Częstochowie.

    Nasze Liceum jest wolne od zagrożeń cywilizacyjnych, przemocy, wymuszeń
i narkotyków. Panuje w nim rodzinna atmosfera, a unikalne usytuowanie budynku w otoczeniu zieleni parku korzystnie wpływa na samopoczucie, zdrowie i relaks.

 

Za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia uczniowie otrzymują stypendia:

  • Roczne Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia  Liceum
  • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach edukacji
  • Stypendium Starosty Powiatu Częstochowskiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia za I i II semestr
  • Szkolne stypendium motywacyjne dla uczniów ze średnią ocen od 4,75 za wyniki w I i II semestrze

Baza szkoły- inwestycje

     Szkoła dysponuje 7 pracowniami przedmiotowymi z wyposażeniem multimedialnym, pracownią komputerową, biblioteką z czytelnią i centrum informacyjnym, kompleksem boisk sportowych. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w gminnej hali sportowej. Szkoła posiada  stały dostęp do Internetu.
Baza materialna i dydaktyczna ulega nieustannej modernizacji, dzięki czemu szkoła  stwarza młodzieży coraz lepsze warunki do nauki.

 

                                                                                   Dyrektor LO Iwona Choła


    

 

 

 

 

10

MAJ

2018

1141

razy

czytano

383/601

lokp.pl

Galeria

Zdjęcie: Uroczystość ze szkoły

Uroczystość ze szkoły

Zdjęcie: Wycieczka klas

Wycieczka klas

Zdjęcie: Zdjęcie pod palmą

Zdjęcie pod palmą

Logo serwisu.
Logo: Logo serwisu.
Zdjęcie: Na szlaku

Na szlaku

Zdjęcie: Najlepsi

Najlepsi

Zdjęcie: Uroczystość

Uroczystość

Logo serwisu.
Zdjęcie: Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Zdjęcie: Wycieczki

Wycieczki

Zdjęcie: Spotkanie z autorem

Spotkanie z autorem

Logo serwisu.
Zdjęcie: Transmisja na żywo - podsumowanie

Transmisja na żywo - podsumowanie

Zdjęcie: Transmisja na żywo - Proces "grupy Witolda"

Transmisja na żywo - Proces "grupy Witolda"

Zdjęcie: Transmisja na żywo - Pomnik we Wrocławiu autorstwa Jerzego Kaliny

Transmisja na żywo - Pomnik we Wrocławiu autorstwa Jerzego Kaliny

Zdjęcie: Transmisja na żywo

Transmisja na żywo

Zdjęcie: 1 marca - Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca - Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Zdjęcie: Wycieczka klasowa

Wycieczka klasowa

Zdjęcie: Budynek urzędu

Budynek urzędu

Zdjęcie: Wycieczka. Hotel Gołębiewski

Wycieczka. Hotel Gołębiewski

Logo serwisu.

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Liceum w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej