Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@lokp.pl

34 327 32 29

Logo serwisu.

Liceum Ogólnokształcące

w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Aktualności

"...życie nie po to jest by bezczynnie trwać i aby żyć siebie samego trzeba dać..”

Filtrowanie aktualności

data od

data do

"...życie nie po to jest by bezczynnie trwać i aby żyć siebie samego trzeba dać..”

Przed przystąpieniem do projektu 2 uczennice Liceum – Ola Badora i Aneta Caban wraz z opiekunem projektu, wzięły udział w dwudniowym szkoleniu, dotyczącym realizowania projektu „ Szkoła Humanitarna”, zorganizowanym przez Polska Akcję Humanitarną.
    Jednym z pierwszych działań podjętych przez nasze Liceum było zorganizowanie spotkania z misjonarką Siostrą mgr Lucyną Piątek ze Zgromadzenia Córek Najświętszego Serca Maryi Panny, która przez 15 lat pracowała na misjach między innymi w Brazylii, Rosji i na Litwie. Przekazane informacje poparte prezentacją multimedialną na temat warunków życia w fawelach, czyli rozległych dzielnicach nędzy tworzonych wokół brazylijskich miast, były zatrważające i wręcz niewyobrażalne dla nas. Niesiona pomoc jest kroplą w morzu potrzeb, ale daje nadzieję i pokazuje, że można żyć inaczej. Bieda, problemy ekonomiczne nie są jedynymi, obok nich występują jeszcze problemy społeczne, moralne i obyczajowe.

Ponadto młodzież w najbliższym czasie przeprowadzi zbiórkę pieniędzy i prześle je na konto Polskiej Akcji Humanitarnej jako darowiznę na dożywianie dzieci dotkniętych biedą w wielu krajach. W ramach projektu uczniowie planują także adopcję na odległość jednego dziecka, które ze względu na biedę jest pozbawione prawa do nauki. Wśród zaplanowanych działań w ramach projektu będzie zorganizowanie wystawy dotyczącej prawa do edukacji, żywności i wody w krajach biednego Południa, zamieszczone zostaną także informacji dotyczących edukacji globalnej na stronie internetowej szkoły. Kolejnymi działaniami będzie również obejrzenie filmu udostępnionego przez PAH, dotyczącego prawa do edukacji w Afganistanie oraz dyskusja dotycząca ważności i prawa edukacji na świecie.
    W drugim semestrze uczniowie podejmą tematykę związanych z dostępem do wody. W związku z tym zagadnieniem zostanie zorganizowany wyjazd do stacji uzdatniania wody w Częstochowie. Podczas realizacji projektu poruszając zagadnienia w aspekcie globalnym, jednocześnie pokażemy ich lokalny wymiar.
    Uczniowie planują również zorganizowanie konkursu szkolnego wiedzy dotyczący dostępu do edukacji, wody i żywności w krajach biednego południa, dodatkowo zostaną przygotowane plakaty dotyczące współzależności na świecie (edukacji globalnej), które zostaną powieszone w budynku Liceum.
    Zaangażowanie młodzieży korzystnie wpływa na kształtowanie postaw prospołecznych, humanitarnych, uwrażliwia na krzywdę drugiego człowieka i rodzi bunt przeciwko niesprawiedliwości. Mamy nadzieję, że dzielenie się wiedzą na temat tych problemów zachęci także innych do działania i otwarcia własnego serca dla potrzebujących naszej pomocy.

11

STY

2012

2096

razy

czytano

446/454

lokp.pl

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Liceum w Kamienicy Polskiej

Logo serwisu.

Ukryj moduł.